در حال نمایش 7 نتیجه

فیلتر شنی استخر

فیلتر شنی

فیلتر شنی استخر ایمکس Emaux مدل MFV17

11,780,000 تومان
برند

Emaux

مدل کالا

MFV-17 ایمکس

قطر

42.5 سانتی متر

ارتفاع

82 سانتی متر

سیلیس لازم

40 کیلوگرم

سایز اتصالات

1.5 اینچ

آب دهی

7 متر مکعب در ساعت

تحمل فشار

2.5 بار

فیلتر شنی استخر ایمکس EMAUX مدل MFV20

14,320,000 تومان
برند

Emaux

مدل کالا

MFV20 ایمکس

قطر

50 سانتیمتر

ارتفاع

89 سانتیمتر

سیلیس لازم

80 کیلوگرم

سایز اتصالات

1.5 اینچ

آب دهی

10 متر مکعب در ساعت

تحمل فشار

2.5 بار

فیلتر شنی استخر ایمکس EMAUX مدل MFV24

16,600,000 تومان
برند

Emaux

مدل کالا

MFV24 ایمکس

قطر

60 سانتیمتر

ارتفاع

98 سانتیمتر

سیلیس لازم

125 کیلوگرم

سایز اتصالات

1.5 اینچ

آب دهی

14 متر مکعب در ساعت

تحمل فشار

2.5 بار

فیلتر شنی استخر ایمکس EMAUX مدل MFV27

23,770,000 تومان
برند

Emaux

مدل کالا

MFV27 ایمکس

قطر

67.5 سانتیمتر

ارتفاع

114 سانتیمتر

سایز اتصالات

2 اینچ

آب دهی

18 متر مکعب در ساعت

تحمل فشار

2.5 بار

فیلتر شنی استخر ایمکس EMAUX مدل MFV31

27,030,000 تومان
برند

Emaux

مدل کالا

MFV31 ایمکس

قطر

77.5 سانتیمتر

ارتفاع

118 سانتیمتر

سیلیس لازم

250 کیلوگرم

سایز اتصالات

2 اینچ

آب دهی

23.5 مترمکعب در ساعت

تحمل فشار

2.5 بار

فیلتر شنی استخر ایمکس EMAUX مدل MFV35

35,880,000 تومان
برند

Emaux

مدل کالا

MFV35 ایمکس

قطر

87.5 سانتیمتر

ارتفاع

130 سانتیمتر

سیلیس لازم

325 کیلوگرم

سایز اتصالات

2 اینچ

آب دهی

30.5 متر مکعب در ساعت

تحمل فشار

2.5 بار

فیلتر شنی استخر ایمکس EMAUX مدل TMG500

19,260,000 تومان
برند

Emaux

مدل کالا

TMG500

قطر

50 سانتی متر

ارتفاع

89 سانتی متر

سیلیس لازم

88 کیلوگرم

سایز اتصالات

11.2 اینچ

آب دهی

10 متر مکعب در ساعت

تحمل فشار

2.5 بار