نمایش 1–12 از 26 نتیجه

فیلتر

فیلتر

فیلتر شنی استخر ایمکس Emaux مدل MFV17

8,270,000 تومان
برند

Emaux

مدل کالا

MFV-17 ایمکس

قطر

42.5 سانتی متر

ارتفاع

82 سانتی متر

سیلیس لازم

40 کیلوگرم

سایز اتصالات

1.5 اینچ

آب دهی

7 متر مکعب در ساعت

تحمل فشار

2.5 بار

فیلتر شنی استخر ایمکس EMAUX مدل MFV20

10,070,000 تومان
برند

Emaux

مدل کالا

MFV20 ایمکس

قطر

50 سانتیمتر

ارتفاع

89 سانتیمتر

سیلیس لازم

80 کیلوگرم

سایز اتصالات

1.5 اینچ

آب دهی

10 متر مکعب در ساعت

تحمل فشار

2.5 بار

فیلتر شنی استخر ایمکس EMAUX مدل MFV24

11,660,000 تومان
برند

Emaux

مدل کالا

MFV24 ایمکس

قطر

60 سانتیمتر

ارتفاع

98 سانتیمتر

سیلیس لازم

125 کیلوگرم

سایز اتصالات

1.5 اینچ

آب دهی

14 متر مکعب در ساعت

تحمل فشار

2.5 بار

فیلتر شنی استخر ایمکس EMAUX مدل MFV27

16,760,000 تومان
برند

Emaux

مدل کالا

MFV27 ایمکس

قطر

67.5 سانتیمتر

ارتفاع

114 سانتیمتر

سایز اتصالات

2 اینچ

آب دهی

18 متر مکعب در ساعت

تحمل فشار

2.5 بار

فیلتر شنی استخر ایمکس EMAUX مدل MFV31

19,090,000 تومان
برند

Emaux

مدل کالا

MFV31 ایمکس

قطر

77.5 سانتیمتر

ارتفاع

118 سانتیمتر

سیلیس لازم

250 کیلوگرم

سایز اتصالات

2 اینچ

آب دهی

23.5 مترمکعب در ساعت

تحمل فشار

2.5 بار

فیلتر شنی استخر ایمکس EMAUX مدل MFV35

25,300,000 تومان
برند

Emaux

مدل کالا

MFV35 ایمکس

قطر

87.5 سانتیمتر

ارتفاع

130 سانتیمتر

سیلیس لازم

325 کیلوگرم

سایز اتصالات

2 اینچ

آب دهی

30.5 متر مکعب در ساعت

تحمل فشار

2.5 بار

فیلتر شنی استخر ایمکس EMAUX مدل P350

6,500,000 تومان
برند

Emaux

مدل کالا

P350 ایمکس

قطر

35 سانتی متر

ارتفاع

72.6 سانتی متر

سیلیس لازم

20 کیلو گرم

سایز اتصالات

11.2 اینچ

آب دهی

4.3 متر مکعب در ساعت

تحمل فشار

2 بار

فیلتر شنی استخر ایمکس EMAUX مدل P400

6,590,000 تومان
برند

Emaux

سایز اتصالات

11.2 اینچ

قطر

40 سانتی متر

آب دهی

6.1 متر مکعب در ساعت

ارتفاع

75.7 سانتی متر

مدل کالا

P400

فشار کاری (بار)

2.5

سیلیس لازم

35 kg

فیلتر شنی استخر ایمکس EMAUX مدل P450

6,550,000 تومان
برند

Emaux

مدل کالا

P450 ایمکس

قطر

45 سانتی متر

ارتفاع

81.4 سانتی متر

سیلیس لازم

45 کیلوگرم

سایز اتصالات

11.2 اینچ

آب دهی

7.8 متر مکعب در ساعت

تحمل فشار

2 بار

فیلتر شنی استخر ایمکس EMAUX مدل P500

8,600,000 تومان
برند

Emaux

مدل کالا

P500 ایمکس

قطر

53 سانتی متر

ارتفاع

84.5 سانتی متر

سیلیس لازم

85 کیلوگرم

سایز اتصالات

11.2 اینچ

آب دهی

10.8 متر مکعب بر ساعت

تحمل فشار

2 بار

فیلتر شنی استخر ایمکس EMAUX مدل P650

10,600,000 تومان
برند

Emaux

مدل کالا

P650 ایمکس

قطر

63 سانتی متر

ارتفاع

95 سانتی متر

سیلیس لازم

145 کیلوگرم

سایز اتصالات

11.2 اینچ

آب دهی

15.3 متر مکعب بر ساعت

تحمل فشار

2 بار

فیلتر شنی استخر ایمکس EMAUX مدل P700

10,900,000 تومان
برند

Emaux

مدل کالا

P700 ایمکس

قطر

70 سانتی متر

ارتفاع

102 سانتی متر

سیلیس لازم

210 کیلوگرم

سایز اتصالات

11.2 اینچ

آب دهی

19.2 متر مکعب بر ساعت

تحمل فشار

2 بار